Ekby

Forkod
168005
Namn
Ekby
Län
Skaraborgs
Övrigt
motsvarande jordebokssocken före 188904-12 Eggby, förväxla ej med Eggby församling.
Pastorat
till början av 1400-talet möjligen eget, sedan -1504 Ekby och Ek, 1504-1924 Ekby och Utby, 1924-05-01-(beslut 1918-06-14 och 1923-06-01) Ullervad.
Husförhörslängd
1704-.

Administrativ historik

Namn
Ekby (r-län)
Geo-id
168005000
Tid
0 - 9999