Eke

Forkod
78000
Namn
Eke
Indelning
1794(beslut 1778-06-04, 1779-06-07 och 1793-01-17) uppgått i Dädesjö.
Län
Kronobergs
Pastorat
Dädesjö.
Husförhörslängd
1717-1794.