Ekeby

Forkod
188103
Namn
Ekeby
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
Ekeby och Gällersta.
Husförhörslängd
1739-.

Administrativ historik

Namn
Ekeby (t-län)
Geo-id
188103000
Tid
0 - 9999