Ekeby

Forkod
38210
Namn
Ekeby
Län
Uppsala
-1824 huvuddelen i Uppsala län, del (Fornbro, Gillinge, Stensunda och Tånga) i Stockholms län, 1825 överfört delen i Stockholms län till Uppsala län, 1825- helt Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet - 1961 Ekeby och Bladåker, 1962-1971 Ekeby och Skäfthammar, 1972- Hökhuvud.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Ekeby (c-län)
Geo-id
38210000
Tid
0 - 9999