Ekeby södra kbfd

Forkod
56000
Namn
Ekeby södra kbfd
Indelning
1927-01-01 bildat inom Ekeby församling, 1985-12-31 upplöst.
Län
Östergötlands
Övrigt
Boxholms kyrka, belägen inom detta kbfd, byggdes på mark inom Åsbo församling, och kom genom gränsändring till Ekeby enligt KBr 1926-03-19; födelser vid Boxholms förlossningshem 1940-1946 införda i ky
Pastorat
Ekeby.