Ekerö

Forkod
12503
Namn
Ekerö
Alias
Askanäs
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Pastorat
-1961 eget, 1962- Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö.
Husförhörslängd
1694-.

Administrativ historik

Namn
Ekerö
Geo-id
12503000
Tid
0 - 9999