Eling

Forkod
166012
Namn
Eling
Län
Skaraborgs
Pastorat
Bitterna.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Eling
Geo-id
166012000
Tid
0 - 9999