Elinghem

Forkod
98000
Namn
Elinghem
Indelning
troligen första hälften av 1500-talet uppgått i Hangvar.
Län
Gotlands