Elleholm

Forkod
108207
Namn
Elleholm
Län
Blekinge
Pastorat
Mörrum.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Elleholm
Geo-id
108207000
Tid
0 - 9999