Enånger

Forkod
218407
Namn
Enånger
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1798 Enånger och Njutånger, 1798-06-12-1915 Enånger, Njutånger och Nianfors, 1915-05-01eget.
Husförhörslängd
(1712), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Enånger
Geo-id
218407000
Tid
0 - 9999