Enåsa

Forkod
168014
Namn
Enåsa
Indelning
1500-talet utbruten ur Hassle som kapellförsamling, 1923-09-14- annex- församling.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Hassle.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Enåsa
Geo-id
168014000
Tid
0 - 9999