Endre

Forkod
98031
Namn
Endre
Län
Gotlands
Pastoratskod
120204
Pastorat
-1928 Endre och Hejdeby, 1928-05-01(beslut 1919-08-29 och 1927-06-09) -1961 Barlingbo, 1962- Roma.
Husförhörslängd
1720-.

Administrativ historik

Namn
Endre
Geo-id
98031000
Tid
0 - 9999