Enköping

Forkod
38101
Namn
Enköping
Alias
Ilian, Sankt Egidii, Sankt llian
Indelning
omkring 1300 utbruten ur Vårfrukyrka, strax därefter möjligen utbrutet Sankt Olov, 1548 införlivat Sankt Olof, 1972-01-01 införlivat Vårfrukyrka.
Län
Uppsala
Övrigt
födelser vid Enköpings sjukstuga 1946 införda i församlingens födelsebok
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1971 Enköping och Vårfrukyrka, 1972- eget.
Husförhörslängd
1743-.

Administrativ historik

Namn
Enköping
Geo-id
38101000
Tid
0 - 9999