Eringsboda

Forkod
108105
Namn
Eringsboda
Indelning
1736-10-09 kapellag, 1870 församling, utbruten ur Tving.
Län
Blekinge
Pastorat
-1920 Tving, 1920-05-01-1961 eget, 1962-1970 Tving, 1971- Backaryd.
Husförhörslängd
1871-

Administrativ historik

Namn
Eringsboda
Geo-id
108105000
Tid
1870 - 9999
pre
Tving 108017001
0 - 1869