Erska

Forkod
158208
Namn
Erska
Alias
Irska
Län
Älvsborgs
Pastorat
Stora Mellby.
Husförhörslängd
1785-.

Administrativ historik

Namn
Erska
Geo-id
158208000
Tid
0 - 9999