Ervalla

Forkod
188011
Namn
Ervalla
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1961 Näsby, 1962- Axberg.
Husförhörslängd
1745-.

Administrativ historik

Namn
Ervalla
Geo-id
188011000
Tid
0 - 9999