Eslövs kbfd

Forkod
128500
Namn
Eslövs kbfd
Indelning
1948-01-01 bildat inom Västra Sallerups församling (se Eslöv), 1951-12-31 upplöst.
Län
Skåne
Pastorat
Västra Sallerup.
Husförhörslängd
1948-1951.