Essinge

Forkod
18028
Namn
Essinge
Indelning
1955-01-01 utbruten ur Bromma, motsvarande förutvarande Lilla och Stora Essingens kbfd.
Län
Stockholms
Pastorat
1955-01-01-1961 Västerled, 1962- eget.

Administrativ historik

Namn
Essinge
Geo-id
18028000
Tid
1955 - 9999
pre
Bromma (ab-län) 18027002
1909 - 1954