Etelhem

Forkod
98068
Namn
Etelhem
Län
Gotlands
Pastorat
Garde.
Husförhörslängd
(1688), 1802-

Administrativ historik

Namn
Etelhem
Geo-id
98068000
Tid
0 - 9999