Ettak

Forkod
168500
Namn
Ettak
Indelning
1691 uppgått i Velinga.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1638 Daretorp, 1638-1691 Härja.