Evertsbergs kbfd

Forkod
203900
Namn
Evertsbergs kbfd
Indelning
tidigt kapellag inom Älvdalens församling, 1922-02-03 enligt KBr ej kapellag utan kbfd, 1976-12-31 upplöst.
Län
Dalarnas
Pastorat
Älvdalen.
Husförhörslängd
1719-1976.