Fågelfors

Forkod
82101
Namn
Fågelfors
Indelning
1880-11-05 utbruten ur Högsby som kapellförsamling, 1889 annexförsamling.
Län
Kalmar
Pastorat
Högsby.
Husförhörslängd
1886,

Administrativ historik

Namn
Fågelfors
Geo-id
82101000
Tid
1880 - 9999
pre
Högsby 82102002
1732 - 1879