Fågelö

Forkod
168000
Namn
Fågelö
Indelning
en tid betraktad som kapellförsamling, utbruten ur och uppgått i Torsö.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Torsö.