Almesåkra

Forkod
68210
Namn
Almesåkra
Län
Jönköpings
Pastorat
Malmbäck.
Husförhörslängd
1714-.

Administrativ historik

Namn
Almesåkra
Geo-id
68210000
Tid
0 - 9999