Fågeltofta

Forkod
116012
Namn
Fågeltofta
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Lövestad, 1962- Ravlunda.
Husförhörslängd
(1697), 1813- (lucka 1829-1830).
Arkiv
1744-04-27 brand, böcker före 1709 förstörda.

Administrativ historik

Namn
Fågeltofta
Geo-id
116012000
Tid
0 - 9999