Fälttelegrafkåren

Forkod
18000
Namn
Fälttelegrafkåren
Indelning
1902 utbruten ur Svea ingenjörkår, 1927-04-30 upplöst.
Län
Stockholms
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
  • 1902-1927.
Arkiv
i Stockholms stadsarkiv. Övrigt: innefattar ej förbandets avdelningar i Boden och på Malmen.