Almundsryd

Forkod
76302
Namn
Almundsryd
Alias
Nykyrke
Indelning
troligen början av 1400-talet utbruten ur Urshult.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1878 Urshult, 1878-05-01 (beslut 1870-03-31)-1961 eget, 1962- Almundsryd och Härlunda.
Husförhörslängd
1728-.

Administrativ historik

Namn
Almundsryd
Geo-id
76302000
Tid
0 - 9999