Fardhem

Forkod
98079
Namn
Fardhem
Län
Gotlands
Pastorat
-1589 Fardhem och Linde, 1589-1961 Fardhem, Linde och Lojsta, 1962Fardhem, Linde, Loista, Levide och Gerum.
Husförhörslängd
(omkring 1735), 1750

Administrativ historik

Namn
Fardhem
Geo-id
98079000
Tid
0 - 9999