Färed

Forkod
168017
Namn
Färed
Län
Skaraborgs
Pastorat
Hassle.
Husförhörslängd
1769-.

Administrativ historik

Namn
Färed
Geo-id
168017000
Tid
0 - 9999