Färentuna

Forkod
12508
Namn
Färentuna
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1942 Färentuna och Hilleshög, 1943 (beslut 1922-03-10 och 1940-05-10) Sånga.
Husförhörslängd
1764-

Administrativ historik

Namn
Färentuna
Geo-id
12508000
Tid
0 - 9999