Färgelanda

Forkod
150701
Namn
Färgelanda
Län
Älvsborgs
Övrigt
stundom förekommande uppgift att Torp varit annex 1680-1695 beror på förväxling av präster med samma namn.
Pastorat
-1670 Färgelanda, Ödeborg, Torp och (Valbo-) Ryr, 1670-1680 Färgelanda, Ödeborg och Torp, 1680-1961 Färgelanda och Ödeborg, 1962-1967 Färgelanda, Ödeborg, Torp och Valbo-Ryr, 1968- Färgelanda, Ödeborg
Husförhörslängd
1737-.

Administrativ historik

Namn
Färgelanda
Geo-id
150701000
Tid
0 - 9999