Farhult

Forkod
128406
Namn
Farhult
Län
Skåne
Pastorat
medeltiden möjligen Jonstorp, sedan Farhult och Jonstorp.
Husförhörslängd
(1698), 1804-

Administrativ historik

Namn
Farhult
Geo-id
128406000
Tid
0 - 9999