Faringe

Forkod
38030
Namn
Faringe
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet - 1973 Knutby, 1974Almunge.
Husförhörslängd
173 P.

Administrativ historik

Namn
Faringe
Geo-id
38030000
Tid
0 - 9999