Färingtofta

Forkod
116604
Namn
Färingtofta
Län
Kristianstads
Pastorat
Riseberga.
Husförhörslängd
(1683), 1806-

Administrativ historik

Namn
Färingtofta
Geo-id
116604000
Tid
0 - 9999