Almunge

Forkod
38031
Namn
Almunge
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
-1973 eget, 1974- Almunge, Knutby, Faringe och Bladåker.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Almunge
Geo-id
38031000
Tid
0 - 9999