Färnebo

Forkod
178200
Namn
Färnebo
Alias
Berget, Filipstads landsförsamling, Värmlandsberg
Indelning
troligen 1400-talet bildad, 1595 del till nybildade Nyed, 1611-04-06 utbrutet Fillpstad, 1624 utbrutet Kroppa, 1693 utbrutet Gåsborn, 1731 utbrutet Nordmark, 1971-01-01 uppgått i Filipstad.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
först eget, snart efter Filipstads bildande annex till denna.
Husförhörslängd
1718-1970.