Fårö

Forkod
98004
Namn
Fårö
Indelning
senast 1324 utbruten ur Bunge.
Län
Gotlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Bunge.
Husförhörslängd
1756-.

Administrativ historik

Namn
Fårö
Geo-id
98004000
Tid
0 - 9999