Farstorp

Forkod
118310
Namn
Farstorp
Län
Kristianstads
Pastorat
Hästveda.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Farstorp
Geo-id
118310000
Tid
0 - 9999