Fasta

Forkod
18800
Namn
Fasta
Alias
Säbohärad
Indelning
1797 uppgått i Fasterna.
Län
Stockholms
Pastorat
Fasta och Esterna.
Husförhörslängd
1761-1797.