Fasterna

Forkod
18809
Namn
Fasterna
Alias
Esterna
Indelning
1797 införlivat Fasta.
Län
Stockholms
Pastorat
-1797 Fasta, 1797-1961 eget, 1962- Rimbo.
Husförhörslängd
1697-.

Administrativ historik

Namn
Fasterna
Geo-id
18809000
Tid
0 - 9999