Felestad

Forkod
121403
Namn
Felestad
Län
Skåne
Pastorat
-1927 Källs-Nöbbelöv, 1927-05-01- Svalöv.
Husförhörslängd
(1677), 1828-.

Administrativ historik

Namn
Felestad
Geo-id
121403000
Tid
0 - 9999