Femsjö

Forkod
131506
Namn
Femsjö
Län
Hallands
-1888 huvuddelen i Jönköpings län, del (Sännö skate) i Kronobergs län, 1888 överfört Sännö skate till Jönköpings län, 1888-1973 helt i Jönköpings län, 1974- Hallands län.
Pastorat
-1550 (Södra) Unnaryd, 1.550-1579 eget, 1579-1587 (Södra) Unnaryd, 1587-1918 eget, 1918-05-01-1961 Långaryd, 1962- Färgaryd.
Husförhörslängd
1717-.

Administrativ historik

Namn
Femsjö
Geo-id
131506000
Tid
0 - 9999