Fide

Forkod
98088
Namn
Fide
Län
Gotlands
Pastorat
1300-talet eget, sedan -1939 Grötlingbo, 1940(beslut 1932-09-16 och 1938-0513)4961 Havdhem, 1962- Öja.
Husförhörslängd
(1805), 1825-.

Administrativ historik

Namn
Fide
Geo-id
98088000
Tid
0 - 9999