Film

Forkod
38213
Namn
Film
Indelning
1735 utbrutet Österbybruk som kapellförsamling, senare åter införlivat Österbybruk.
Län
Uppsala
Pastorat
-1942 Film (och Österbybruk), 1943-1961 Film och Dannemora, 1962- Film, Dannemora och Morkarla.
Husförhörslängd
1712-

Administrativ historik

Namn
Film
Geo-id
38213000
Tid
0 - 9999