Fimmerstad

Forkod
166300
Namn
Fimmerstad
Indelning
efter 1571 uppgått i Fägre.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Fägre.