Finja

Forkod
118319
Namn
Finja
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Finja och Hörja, 1962Finja, Hörja och Matteröd.
Husförhörslängd
(1683), 1833-.

Administrativ historik

Namn
Finja
Geo-id
118319000
Tid
0 - 9999