Finnekumla

Forkod
158413
Namn
Finnekumla
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1921 Gällstad, 1921-05-01-1961 Tvärred, 1962- Gällstad.
Husförhörslängd
(1811), 1830-.

Administrativ historik

Namn
Finnekumla
Geo-id
158413000
Tid
0 - 9999