Finska

Forkod
18093
Namn
Finska
Alias
Fredrik
Indelning
1577-11-06 utbruten ur Storkyrkoförsamlingen.
Län
Stockholms
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
(1783), 1811-1908.