Finska gardesregementet

Forkod
18000
Namn
Finska gardesregementet
Alias
Änkedrottningens livregementes tredje bataljon, Lätta infanteriet, Livregementsbrigadens lätta infanteri, Värvade bataljonen av Livregementsbrigadens lätta infanteri
Indelning
1772 bildad, 1808 uppgått i af Palénska regementet (Göta Livgarde).
Län
Stockholms
Övrigt
1803-1805 i Finland, annars i Stockholm.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1774-1810.
Arkiv
böckerna använda i af Palénska regementet, senare Andra Gardesregementet fram till 1810 respektive 1812, förvaras i Stockholms stadsarkiv.