Fiskebäck

Forkod
162300
Namn
Fiskebäck
Indelning
1780 uppgått i Habo.
Län
Skaraborgs
Övrigt
påstås, ehuru felaktigt, vara densamma som Gustav Adolf, beroende på att Fiskebäcks kapell flyttades och blev församlingskyrka i Gustav Adolf.
Pastorat
Habo.